diensten-douane-globalistics

Door onze internationale kennis en netwerk, kan Globalistics op alle continenten diensten aanbieden zoals: (weder)uitvoer, (weder)invoer, fiscale vertegenwoordiging, oorsprongsdocumenten, herkomstdocumenten en verzekeringen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Spaans